Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Urban a zajtra Dušan
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Slávnostná sv. omša v zrekonštruovanom kostole sv. Žofie

Pri príležitosti sviatku svätej Žofie sa v nedeľu 15.05.2022 v Kostole svätej Žofie v Zborove konala slávnostná svätá omša, ktorej celebrantom bol pán farár zborovskej farnosti Peter Novák.

Aj napriek tomu, že interiér tohto kostola prechádzal od jesene 2021 do jari 2022 rozsiahlou rekonštrukciou (elektroinštalácia, kanalizácia, odvodnenie múrov, podlaha, omietky), z každej strany starých múrov sálala história, ale interiérom sa nieslo novodobé prikázanie lásky. Aj my sme takými starými múrmi a tou „novou omietkou“ je pre nás milosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia.

Počas tejto slávnostnej bohoslužby sa chrámom niesli nádherné spevy v podaní Matičného spevokolu Zborovčan. Sme vďační aj za to, že sa tejto bohoslužby mohol zúčastniť aj duchovný otec Kamil Jankech, vďaka ktorému sa 90-tych rokoch začalo s rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Vďaka odborným znalostiam Ing. Juraja Čobeja a šikovným rukám murárov pod vedením majstra Ján Balona, boli nanovo postavené oporné piliere a klenby v interiéri kostola. Bez týchto náročných stavebných prác a brigád mnohých dobrovoľníkov by tento kostol chátral.

Nech do nás svätá Žofia, ktorá sa vzýva aj pri prosbách o dobrú úrodu, zaseje semienko, ktoré v nás vzklíči a bude rásť, aby sme svojim životom prinášali niekoľkonásobnú úrodu, ktorou nasýtime nielen seba, ale aj tých druhých.

Po skončení slávnostnej svätej omše prítomní mali možnosť ponúknuť sa chutnými kermešovskými koláčmi.

Text a foto: V. Bodíková