Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mário,Drahomíra a zajtra Dalibor,Sebastián
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zverejňovanie zákaziek podľa § 9

pdfPrieskum trhu - Výzva - Odborný profesný kurz pre členov občianskej hliadky pre projekt " Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov " zverejnený 15.12.2014

pdfPrieskum trhu - Výzva - Nákup spotrebného tovaru pre projekt " Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov " zverejnený 04.12.2014

pdfPrieskum trhu - Výzva - Stravné lístky pre členov občianskej hliadky pre projekt " Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov " zverejnená 01.12.2014

 

Dátum zverejnenia Predmet zákazky Dátum zadania zákazky Výsledná cena v € bez DPH Úspešný uchádzač Termín dodania predmetu zákazky
24.03.2014 dezinsekcia obecných bytov 51 b.j. na ul. Zákutie  28.03.2014 3 610,- Vladimír Borecký - Borafest, Pod vinicami 7, 08001 Prešov  
 15.4.2014  Vypracovanie PD - Hrad Zborov  19.4.2014  3 500,-  Ing. Jaroslava Glosová, Sibírska25, 080 01 Prešov  
 15.04.2014  Projektový koordinátor - Hrad Zborov  19.4.2014  19 350,-  Perfect Dot, s.r.o., Na revíne 21, 831 01 Bratislava  
 15.4.2014  Stavebný dozor - Hrad Zborov  19.4.2014  16 200,-  Ing. Daniel Fecko - Dasting, Dlhý rad 6, Bardejov 085 01   
 15.4.2014  Oprava vstupného schodišťa .-Zdravotné stredisko Zborov  19.4.2014  2 022 ,44  Ing. Marcela Harajdová - MARC, Kukorelliho 66, 085 01 Bardejov  31.07.2014
 15.4.2014  Konzervácia ruiny - Hrad Zborov  22.4.2014  11 500,-  Združenie na záchranu Zborovského hradu, Kellerova 13, 085 01 Bardejov  31.11.2014
15.4.2014 Obnova Šerediovského kaštieľa - Zborov 22.4.2014 5 000,- Združenie na záchranu Zborovského hradu, Kellerova 13, 085 01 Bardejov 31.11.2014

 

Poznámky :

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1 000,- EUR / rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred začatím, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle. 

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.